Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Frede Tellefsen Advokatfirma​

Advokatfirmaet

Advokatfirma Frede Tellefsen rådgiver og bistår klienter inden for en række retlige fagområder.

Som advokater er vi mere end problemknusere. Vi er rådgivere, der kan forudse problemer, før de opstår.

Du er altid velkommen til at kontakte os og forelægge din sag for os. Så vil vi vurdere din retsstilling og rådgive dig, så vi finder den bedste løsning for dig. 

Alle advokater på kontoret er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. 

Endvidere er alle advokater på kontoret omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos AIG Europe Limited.

Advokaterne hos advokatfirmaet Frede Tellefsen er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. 

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af advokatfirmaet Frede Tellefsen, eller utilfredshed med advokatens adfærd, kan klienten klage til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk 

Klientbankkonti

Advokatfirmaet Frede Tellefsen har klientbankkonti i Danske Bank. I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.)​. Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. 

Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Yderligere oplysninger findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

Et sikkert samarbejde

Samarbejdet mellem advokater og klienter bygger på fuld fortrolighed. Det gælder naturligvis også hos os, hvor klientens interesser varetages professionelt, samvittighedsfuldt og effektivt.

Har du brug for advokatbistand, er du altid velkommen til at kontakte os. Her på siden kan du læse mere om de områder, som vi arbejder med.

Advokatfirmaet Frede Tellefsen 

CVR: 18840332

Frede Tellefsen Ejendomsadministration A/S

CVR: 38058711

Frederikssundsvej 26 B

2400 København NV

Telefon: 35 83 86 22

Mail: info@tellefsen.dk